Korišćenjem bilo kog dijela Akcije.me portala i svih njegovih djelova (u nastavku samo Akcije.me), automatski prihvatate sva aktuelna pravila korišćenja.
Korisnici su dužni da redovno čitaju pravila korišćenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korišćenjem Akcije.me portala, ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korišćenja, te da su ih razumjeli u cjelosti.
Ni jedan dio Akcije.me portala ne smije se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.