OUTLET UNO
Kontakt
  • Trg Slobode 17, 81400, Nikšic
  • 067 728 877
  • uno-nk@t-com.me
  • www.obucauno.me
  • https://www.facebook.com/UNOOutlet/
  • https://www.instagram.com/obucaunooutlet/

OUTLET UNO

UNO Outlet je poseban koncept koji podrazumijeva trajno niske cijene i najviše popuste tokom cijele godine. Za sada je predstavljen kroz deset maloprodajnih objekata koji se nalaze u sedam gradova: Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju, Beranama, Pljevljima, Danilovgradu i Trebinju.