OUTLET UNO
Kontakt

OUTLET UNO

UNO Outlet je poseban koncept koji podrazumijeva trajno niske cijene i najviše popuste tokom cijele godine. Za sada je predstavljen kroz deset maloprodajnih objekata koji se nalaze u sedam gradova: Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju, Beranama, Pljevljima, Danilovgradu i Trebinju.